Etiopien - Nensebo 250g

135 kr

Smakprofil: Lätt och nyanserad med toner av litchi, vita vinbär och ceylon te

Område: Harrar
Odlingshöjd: 1950 m
Art: Heirloom
Process: Jäst i vatten utan skalkontakt
Skördeperiod: November - Januari
Rostprofil: Ljus
Färgprofil: 99-103 LT

 

Det här kaffet kommer från en tvättstation som sammarbetar med ca 750 st lokala småbrukare som levererar till stationen. Deras odlingar ligger på mer än 1900 m över havet. Odlingarna är planterade med olika JARC-varianter och Heirloom-varianter som är lokala och anpassade till det unika förhållandet till regionen. 

Eftersom odlingarna är små är det mesta arbetet ufört inom familjerna. odlarna handplockar selektivt kaffet när det är moget och leverarar till tvättstationen. Vid stationen handsorteras kaffet och defekter plockas ut. Kaffet skalas och jäser sedan i tankar från 36 till 48 timmar och tvättas sedan i rent vatten. Kaffet läggs sedan ut för att torka i 7 till 11 dagar och krattas ofta för att säkerställa en jämn torkning.

Odlare i den här regionen har odlat kaffe i flera generationer och odlingsmetoderna kvarstår till stor del traditionella. Ofta kombineras odlingar med kaffe och andra matgrödor för att maximera användningen av land och för att förse mat till sina familjer. De flesta odlingar är också i regel organiska. Det används oftast väldigt få, om några, gödselmedel eller bekämpningsmedel. Arbetet på odlingarna utförs oftast manuellt och väldigt få arbetsuppgifter är mekaniska under processen.