Kinto Server 300ml

165 kr

Kinto Server 300ml also fits the Kalita Wave series